Raporty Spółek ESPI/EBI

Rozpoczęcie dystrybucji gry "The Sparkle 2: Evo" na platformie bigfishgames.com. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

21-02-2013 09:11:26 | Bieżący | EBI | 13/2013
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że zgodnie z realizacją umowy z firmą Big Fish Games, o której podpisaniu Zarząd informował w raporcie bieżącym nr 50/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. firma Bigh Fish Games dnia 20 lutego 2013 r. rozpoczęła dystrybucję gry The Sparkle 2: Evo na komputery PC.

Gra jest dostępna w cenie 2.99 $.

Ekspansja Spółki na platformę dystrybucji elektronicznej jest elementem realizacji strategii przedstawionej w Dokumencie Informacyjnym.

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu