Raporty Spółek ESPI/EBI

Premiera gry "16-Bit Trader" na PlayStation Mobile. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

24-04-2013 15:01:10 | Bieżący | EBI | 23/2013
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że dnia 24 kwietnia 2013 odbyła się premiera gry "16-Bit Trader" na platformie Sony PlayStation Mobile.

Gra dostępna jest w cenie 0.99 USD.

Gra dostępna jest w krajach, w których dostępna jest usługa PlayStation Mobile.

Ekspansja Spółki na platformę dystrybucji elektronicznej jest elementem realizacji strategii przedstawionej w Dokumencie Informacyjnym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu