Raporty Spółek ESPI/EBI

Umowa dystrybucyjna z Oberon Media Inc. z USA. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

30-04-2013 12:37:32 | Bieżący | EBI | 24/2013
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że dnia 29 kwietnia 2013 roku zawarł z Oberon Media Inc.. z siedzibą w USA umowę dystrybucyjną, na mocy której Oberon Media zobowiązuje się do dystrybucji w swoich kanalach sprzedazowych, gier Forever Entertainment przeznaczonych na rozne urzadzenia.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Zawarcie umowy ma na celu zintensyfikowanie sprzedaży produktów oraz zwiększenie ilości kanałów dystrybucyjnych Spółki.

Ekspansja Spółki na platformę dystrybucji elektronicznej jest elementem realizacji strategii przedstawionej w Dokumencie Informacyjnym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarzadu