Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2012 r. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

29-05-2013 09:51:34 | Bieżący | EBI | 30/2013
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za rok 2012, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został określony na 31 maja 2013 r., zostanie opublikowany dnia 03 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu