Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

11-06-2013 14:45:26 | Bieżący | EBI | 33/2013
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż w dniu 10 czerwca 2013 roku Spółka otrzymała oświadczenie Pana Andrzeja Kodroń o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Forever Entertainment S.A. ze skutkiem na dzień 10 czerwca 2013 roku.

Rezygnacja została złożona z powodów zawodowych.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu