Raporty Spółek ESPI/EBI

Wydanie gier Spółki przez Gamelion Studios. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

12-06-2013 10:29:18 | Bieżący | EBI | 34/2013
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że Gamelion Studios sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, zgodnie z umową licencyjną, dnia 10.06.2013 rozpoczęła dystrybucję w kanale Barnes & Noble nastepujących gier spółki:
Teddy Floppy Ear - Kayaking
Teddy Floppy Ear - Mountain Adventure
Frederic - Resurrection of Music

Gry dostępne są w cene 1.99 $.


Ekspansja Spółki na platformy dystrybucji elektronicznej jest elementem realizacji strategii przedstawionej w Dokumencie Informacyjnym.

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu