Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GREMPCO S.A. w dniu 28.06.2013 r. Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

29-06-2013 22:43:12 | Bieżący | EBI | 9/2013


Zarząd spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2013 r.Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

PROTOKÓŁ ZWZ GREMPCO S.A.-28.06.2013