Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał ZWZA Spółki podjętych w dniu 29 czerwca 2013 roku i 2 lipca 2013 roku. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

03-07-2013 22:34:44 | Bieżący | EBI | 41/2013
Zarząd Forever Entertainment S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętych w dniu 29 czerwca 2013 roku i 2 lipca 2013 roku.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarzadu


Załączniki:

ZWZ Forever Entertainment 29-06-2013 i 2-07-2013