Raporty Spółek ESPI/EBI

Madman Theory Games - rezygnacja Prezesa Zarządu. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

03-07-2013 22:51:13 | Bieżący | EBI | 42/2013
Zarząd Spółki Forever Entertainment S. A. informuje, iż w dniu 2 lipca 2013 Pan Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu Spółki Madman Theory Games S. A. , złożył rezygnację z pełnienia sprawowanej funkcji ze skutkiem na dzień 2 lipca 2013 r. Pan Zbigniew Dębicki swoją decyzje umotywował osiągnięciem założonego celu (przygotowanie Spółki Madman Theory Games S. A. do debiutu na New Connect i ukończenie produkcji pierwszej gry Spółki - Iesabel) i chęci skoncentrowania się na zarządzaniem Spółką Forever Entertainment S. A.. Rada Nadzorcza Madman Theory Games S. A. przyjęła rezygnację Pana Zbigniewa Dębickiego z funkcji Prezesa Zarządu z dniem 2 lipca 2013 roku.

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarzadu