Raporty Spółek ESPI/EBI

Wydanie gry "Iesabel" na urządzenia Android w sklepie cyfrowym Google Play. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

10-07-2013 08:34:02 | Bieżący | EBI | 45/2013
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż dnia 9 lipca 2013 r. rozpoczęła się sprzedaż gry Grupy Forever Entertainment - "Iesabel" na urządzenia z systemem Android w sklepie cyfrowym Google Play.

Gra dostępna jest w cenie 1.99 USD. Gra dostępna jest na całym świecie.

W najbliższych tygodniach gra będzie miała swoją premierę na komputery PC (platforma Windows i Linux), o czym spółka poinformuje w osobnych raportach bieżących.

Ekspansja Spółki na platformy cyfrowej dystrybucji jest elementem realizacji strategii przedstawionej w Dokumencie Informacyjnym.

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu