Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za II kwartał 2013 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

14-08-2013 16:35:03 | Kwartalny | EBI | 15/2013
Zarząd Yellow Hat S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2013 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Sławomir Szymański - Prezes Zarządu
  • Łukasz Mroczek - Członek Zarządu


Załączniki:

YEL RAPORT KWARTALNY 2013Q2