Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 r. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

26-08-2013 13:44:23 | Bieżący | EBI | 52/2013
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że skonsolidowany raport za II kwartał 2013 roku, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został określony na 28 sierpnia 2013 r., zostanie opublikowany w dniu 4 września 2013 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu