Raporty Spółek ESPI/EBI

Umowa dystrybucyjna z GamersGate z siedzibą w Sztokholmie. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

06-09-2013 08:58:05 | Bieżący | EBI | 58/2013
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że dnia 5 września 2013 roku zawarł z GamersGate AB z siedzibą w Sztokholmie w Szwecji umowę dystrybucyjną, na mocy której GamersGate zobowiązuje się do dystrybucji w swoim serwisie gier Forever Entertainment.

Gry przekazane do dystrybucji to: Teddy Floppy Ear - The Race, Teddy Floppy Ear - Mountain Adventure, Teddy Floppy Ear - Kayaking, Frederic - Resurrection of Music, The Sparkle 2: Evo oraz najnowsza produkcja - Iesabel.

Umowa została zawarta na okres dwóch lat, po którym zostaje automatycznie przedłużona na kolejne dwa lata. Zawarcie umowy ma na celu zintensyfikowanie sprzedaży produktów Spółki oraz zwiększenie ilości kanałów dystrybucyjnych Spółki.

Platforma gamersgate.com oferuje gry na komputery PC, Mac, Linux. GamersGate dystrybuuje gry ponad 250 wydawców i deweloperów, w tym Electronic Arts, Atari, Bethesda Softworks, 2K Games, Ubisoft, Sega, Capcom, Paradox Interactive i Epic Games, ale również mniejszych niezależnych twórców gier wideo takich jak: 2D Boy, Jonathan Blow and Amanita Design. W styczniu 2013 r., znajdowało się ponad 5000 gier dostępnych za pośrednictwem GamersGate.

Ekspansja Spółki na platformy dystrybucji cyfrowej jest elementem realizacji strategii przedstawionej w Dokumencie Informacyjnym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu