Raporty Spółek ESPI/EBI

Umowa dystrybucyjna z iWin Inc. z USA. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

12-09-2013 08:39:48 | Bieżący | EBI | 63/2013
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że dnia 11 września 2013 roku zawarł z iWin Inc. z siedzibą w USA umowę dystrybucyjną, na mocy której iWin zobowiązuje się do dystrybucji w swoich kanałach sprzedażowych, gier Forever Entertainment przeznaczonych na rożne urządzenia.

Umowa została zawarta na okres jednego roku z możliwością przedłużenia współpracy.

iWin jest wiodącym wydawcą oraz dystrybutorem gier na świecie, a sam wyprodukował ponad 90 gier na różne platformy.

Zawarcie umowy ma na celu zintensyfikowanie sprzedaży produktów oraz zwiększenie ilości kanałów dystrybucyjnych Spółki.

Ekspansja Spółki na platformę dystrybucji elektronicznej jest elementem realizacji strategii przedstawionej w Dokumencie Informacyjnym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu