Raporty Spółek ESPI/EBI

Wydanie gry "Iesabel" na komputery PC, Mac i Linux w sklepie cyfrowym Desura. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

16-09-2013 08:18:55 | Bieżący | EBI | 64/2013
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że zgodnie z wcześniejszym komunikatem nr 61/2013 z dnia 11 września 2013 zapowiedziana premiera gry "Iesabel" na platformie dystrybucji cyfrowej Desura odbyła się 15 września 2013.

Gra dostępna jest w cenie 9.99 USD. Gra dostępna jest na całym świecie.

Desura jest platformą dystrybucji cyfrowej, powstałą w 2009 roku w Australii i skupiającą w sobie społeczność w liczbie ponad 1.900.000 zarejestrowanych członków. Desura połączona jest także z platformą IndieDB i MobDB.

Ekspansja Spółki na platformę dystrybucji elektronicznej jest elementem realizacji strategii przedstawionej w Dokumencie Informacyjnym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu