Raporty Spółek ESPI/EBI

Premiera III Aktu gry "Iesabel" na urządzenia Android w sklepie cyfrowym Google Play. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

24-09-2013 11:38:51 | Bieżący | EBI | 68/2013
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż zgodnie z komunikatem z dnia 23.09.2013 nr 66/2013, dnia 23.09.2013 miał premierę III Akt gry "Iesabel" w sklepie cyfrowym Google Play.

Gra dostępna jest w nowej, podwyższonej cenie 5.99 USD.

Ekspansja Spółki na platformy cyfrowej dystrybucji jest elementem realizacji strategii przedstawionej w Dokumencie Informacyjnym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu