Raporty Spółek ESPI/EBI

Premiera III Aktu gry "Iesabel" na komputery Mac i Linux w sklepie cyfrowym Desura. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

30-09-2013 10:01:12 | Bieżący | EBI | 73/2013
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż zgodnie z komunikatem z dnia 23.09.2013 nr 66/2013, dnia 30.09.2013 ma premierę III Akt gry "Iesabel" na komputery Mac i Linux w sklepie cyfrowym Desura.

Gra dostępna jest w nowej, podwyższonej cenie 14.99 USD.

Ekspansja Spółki na platformy cyfrowej dystrybucji jest elementem realizacji strategii przedstawionej w Dokumencie Informacyjnym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Ząrzadu