Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie istotnej umowy. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

22-10-2013 09:06:51 | Bieżący | EBI | 85/2013
Zarząd Spółki Forever Entertainment S. A. informuje, że podpisał umowę dystrybucyjną z Valve Corporation, która zarządza platformą Steam. W związku z powyższym w ciągu najbliższych tygodni możliwa będzie premiera Sparkle 2: Evo na platformie Steam. Dokładna data premiery zostanie przekazana do
publicznej informacji w osobnym komunikacie. Forever Entertainment spodziewa się, iż wprowadzenie gry do sprzedaży na platformie Steam będzie miało znaczący wpływ na wyniki Spółki w następnych kwartałach.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu