Raporty Spółek ESPI/EBI

Wydanie gry "Sparkle 2: Evo" na urządzenia Android w sklepie cyfrowym Google Play. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

31-10-2013 08:30:33 | Bieżący | EBI | 92/2013
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż dnia 30.10.2013 r. rozpoczęła się sprzedaż gry Forever Entertainment - "Sparkle 2: Evo" na urządzenia z systemem Android w sklepie cyfrowym Google Play.

Gra dostępna jest w cenie 2.99 USD. Gra dostępna jest na całym świecie.

Ekspansja Spółki na platformy cyfrowej dystrybucji jest elementem realizacji strategii przedstawionej w Dokumencie Informacyjnym.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu