Raporty Spółek ESPI/EBI

Wydanie gry "Sparkle 2: Evo" na urządzenia Android w sklepie cyfrowym Amazon App Store. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

06-11-2013 08:29:57 | Bieżący | EBI | 96/2013
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż dnia 5.11.2013 r. rozpoczęła się sprzedaż gry - "Sparkle 2: Evo" na urządzenia z systemem Android w sklepie cyfrowym Amazon App Store.

Gra dostępna jest w cenie 2.99 USD. Gra dostępna jest na całym świecie.

Ekspansja Spółki na platformy cyfrowej dystrybucji jest elementem realizacji strategii przedstawionej w Dokumencie Informacyjnym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu