Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy dystrybucyjnej z Muve Sp. z o.o. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

21-11-2013 08:30:25 | Bieżący | EBI | 100/2013
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że Spółka podpisała umowę dystrybucyjną z firmą Muve Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na mocy której Muve zobowiązuje się do dystrybucji w swoich kanałach sprzedażowych gry Iesabel na komputery PC.

Firma Muve zajmuje się dystrybucją gier poprzez kanały sprzedażowe dostępne w Polsce, Czechach, Słowacji oraz na Węgrzech.

Zawarcie umowy ma na celu zintensyfikowanie sprzedaży gry Iesabel oraz zwiększenie ilości kanałów dystrybucyjnych Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu