Raporty Spółek ESPI/EBI

Wydanie gry "Violett" na urządzenia iOS. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

17-12-2013 08:42:37 | Bieżący | EBI | 103/2013
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że dnia 17 grudnia 2013 r. rozpoczęła się sprzedaż gry pt.: "Violett" na urządzenia z systemem iOS (iPad, iPhone i iPod touch 5th gen) w sklepie cyfrowym Apple Appstore. Gra dostępna jest w cenie 3.99 USD.

W najbliższych dniach gra będzie miała swoją premierę na urządzeniach z systemem Android, o czym spółka poinformuje w osobnych raportach bieżących.

Ekspansja Spółki na platformy cyfrowej dystrybucji jest elementem realizacji strategii przedstawionej w Dokumencie Informacyjnym.

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu