Raporty Spółek ESPI/EBI

Wydanie gry "Iesabel" przez firmę Muve sp. z o.o. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

18-12-2013 20:23:49 | Bieżący | EBI | 104/2013
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że zgodnie z realizacją umowy z firmą Muve Sp. z o.o., o której podpisaniu Zarząd informował w raporcie bieżącym nr 100/2013 z dnia 21 listopada 2013 r., Muve dnia 17 grudnia 2013 r. rozpoczęła dystrybucję gry Iesabel na komputery PC na swoich platformach.

Gra dostępna jest w cenie 14.99 USD.

Ekspansja Spółki na platformę dystrybucji elektronicznej jest elementem realizacji strategii przedstawionej w Dokumencie Informacyjnym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu