Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

20-01-2014 08:52:54 | Bieżący | EBI | 3/2014
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2014 będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
1. Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2013r. - 14.02.2014r.
2. Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2014 r. - 15.05.2014r.
3. Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2014. - 14.08.2014r.
4. Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2014. - 14.11.2014r.

Raport okresowy roczny za 2013 rok - 21.05.2014r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu