Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy dystrybucyjnej z JustAdventure LLC Inc z siedzibą w U.S.A. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

24-01-2014 08:31:05 | Bieżący | EBI | 6/2014
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że dnia 23.01.2014 do Spółki wpłynęła umowa dystrybucyjna podpisana z firmą JustAdventure LLC Inc (JA) z siedzibą w U.S.A, Canton, na mocy której JA zobowiązuje się do dystrybucji w swoich kanałach sprzedażowych gry Violett na komputery PC oraz na komputery MAC.

Umowa została podpisana na 3 lata.

Zawarcie umowy ma na celu zintensyfikowanie sprzedaży gry Violett oraz zwiększenie ilości kanałów dystrybucyjnych Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu