Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

31-01-2014 22:51:05 | Bieżący | EBI | 1/2014


Zarząd Spółki GREMPCO S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2014 roku będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

1. Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2013r. - 14.02.2014r.

2. Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2014 r. - 15.05.2014r.

3. Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2014. - 14.08.2014r.

4. Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2014. - 14.11.2014r.


Raport okresowy roczny za 2013 rok - 21.05.2014r.


Wszelkie ewentualne zmiany wymienionych wyżej dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarząd