Raporty Spółek ESPI/EBI

Wydanie gry "Violett" na urządzenia Android w sklepie cyfrowym Samsung Apps. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

04-02-2014 08:48:48 | Bieżący | EBI | 10/2014
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż dnia 4 lutego 2014 r. rozpoczęła się sprzedaż gry - "Violett" na urządzenia Samsung z systemem Android w sklepie cyfrowym Samsung Apps. Gra dostępna jest w cenie 3.99 USD. Gra dostępna jest na całym świecie.

Ekspansja Spółki na platformy dystrybucji cyfrowej jest elementem realizacji strategii przedstawionej w Dokumencie Informacyjnym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu