Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za IV kwartał 2013 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

14-02-2014 17:28:05 | Kwartalny | EBI | 2/2014
Zarząd Yellow Hat S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2013 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Sławomir Szymański - Prezes Zarządu
  • Łukasz Mroczek - Członek Zarządu


Załączniki:

YH RAPORT KWARTALNY 2013Q4