Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

01-03-2014 13:58:52 | Bieżący | EBI | 13/2014
Zarząd spółki Forever Entertainment S.A. informuje, iż dnia 28.02.2014 otrzymał informacje od Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Andrzeja Retmana, iż rezygnuje on z dniem 28.02.2014 z piastowanej przez niego funkcji w Radzie Nadzorczej.

Powodem rezygnacji jest konieczność zaangażowania w inne obowiązki służbowe.

Zarząd spółki Forever Entertainment S.A. dziękuje Panu Andrzejowi Retmanowi za jego zaangażowanie i pracę, które wniósł w okresie sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu