Raporty Spółek ESPI/EBI

Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

05-03-2014 14:45:49 | Bieżący | EBI | 2/2014
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, iż w dniu 4 marca 2014 r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących instrumentów finansowych:
a) 180.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
b) 180.000 praw do akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Piotr Leszczyński - Prezes Zarządu
  • Andrzej Lis - Wiceprezes Zarządu