Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI APANET S.A. (PLAPANT00017)

13-03-2014 10:14:21 | Bieżący | ESPI | 1/2014
oRB_ASO: Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

PAP
Data: 2014-03-13

Firma: APANET SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-13
Skrócona nazwa emitenta
APANET S.A.
Temat
Uzyskanie dostępu do systemu ESPI
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji Zarząd Spółki APANET S.A. informuje, iż uzyskał dostęp do systemu Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji _ESPI_. W związku z powyższym od dnia 12 marca 2014 r. APANET S.A. rozpoczyna przekazywanie wymaganych informacji za pośrednictwem systemu ESPI.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APANET SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APANET S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
50-073 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Św. Antoniego 2/4
_ulica_ _numer_
+48 _71_ 783 29 30 +48 _71_ 783 29 31
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
8971780588
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Piotr Leszczyński Presez Zarządu
2014-03-13 Andrzej Lis Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta APANET SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APANET S.A.
Tytul Uzyskanie dostępu do systemu ESPI
Sektor
Kod 50-073
Miasto Wrocław
Ulica Św. Antoniego
Nr 2/4
Tel. +48 (71) 783 29 30
Fax +48 (71) 783 29 31
e-mail
NIP 8971780588
REGON
Data sporzadzenia 2014-03-13
Rok biezacy 2014
Numer 1
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.