Raporty Spółek ESPI/EBI

Wydanie gry "Teddy Floppy Ear - Mountain Adventure" na urządzenia Windows Phone. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

20-03-2014 08:30:37 | Bieżący | EBI | 18/2014
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że dnia 19 marca 2014 r. rozpoczęła się sprzedaż gry pt.: "Teddy Floppy Ear - Mountain Adventure" na urządzenia z systemem Windows Phone w sklepie cyfrowym Microsoft Windows Store. Gra dostępna jest w cenie 1.99 USD.

Ekspansja Spółki na platformy cyfrowej dystrybucji jest elementem realizacji strategii przedstawionej w Dokumencie Informacyjnym.

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu