Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

21-03-2014 17:30:14 | Bieżący | EBI | 19/2014
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że w dniu 21 marca 2014 roku Spółka podpisała umowę z M&M Doradztwo Gospodarcze z siedzibą w Warszawie o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.
Przedmiotem ww. umowy jest świadczenie przez M&M Doradztwo Gospodarcze usług Autoryzowanego Doradcy w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii G, H, I, J i K do obrotu w alternatywnym systemie na rynku "New Connect" Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu