Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał NWZA Spółki podjętych w dniu 7 kwietnia 2014 roku. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

07-04-2014 17:40:23 | Bieżący | EBI | 23/2014
Zarząd Forever Entertainment S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętych w dniu 7 kwietnia 2014 roku.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu


Załączniki:

NWZA protokol- Forever Entetainment SA