Raporty Spółek ESPI/EBI

Termin premiery gry "Frederic 2: Evil Strikes Back". Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

23-04-2014 08:31:57 | Bieżący | EBI | 34/2014
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż znana jest data premiery gry "Frederic 2: Evil Strikes Back". Ustalony termin to 8 maja 2014. Gra , w pierwszej kolejności, będzie dostępna w Apple App Store.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu