Raporty Spółek ESPI/EBI

Premiera gry "Violett" na platformie Windows 8. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

28-04-2014 08:30:43 | Bieżący | EBI | 36/2014
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż dnia 27 kwietnia 2014 miała miejsce premiera gry "Violett" w sklepie Windows 8 Store.

Gra dostępna jest w cenie 3.99 USD.

Ekspansja Spółki na platformy cyfrowej dystrybucji jest elementem realizacji strategii przedstawionej w Dokumencie Informacyjnym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu