Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za I kwartał 2014 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

15-05-2014 19:16:38 | Kwartalny | EBI | 7/2014
Zarząd Yellow Hat S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2014 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Sławomir Szymański - Prezes Zarządu
  • Łukasz Mroczek - Członek Zarządu


Załączniki:

YEL RAPORT KWARTALNY 2014Q1