Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

15-05-2014 23:25:37 | Kwartalny | EBI | 3/2014

Zarząd GREMPCO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2014 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

GREMPCO SA QI 2014