Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2013 r. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

16-05-2014 17:28:04 | Bieżący | EBI | 43/2014
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż w związku z niezakończonym badaniem sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz trwającymi pracami w zakresie rewizji strategii na lata 2014-2016, termin publikacji raportu rocznego za 2013 rok ulega przesunięciu z dnia 21 maja 2014r. na dzień 28 maja 2014r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Krzysztof Rogaliński - Prezes Zarządu
  • Zbigniew Dębicki - Wiceprezes Zarządu