Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o zmianie terminu publikacji Raportu Rocznego GREMPCO S.A. za rok obrotowy 2013 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

17-05-2014 10:39:15 | Bieżący | EBI | 4/2014


Zarząd Spółki GREMPCO S.A. informuje, iż ulega zmianie data publikacji Raportu Rocznego Spółki za rok obrotowy 2013. Raport ten zostanie opublikowany w dniu 30 maja 2014 r.
Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu