Raporty Spółek ESPI/EBI

Premiera gry "Frederic 2: Evil Strikes Back" na platformie Google Play. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

31-05-2014 08:39:39 | Bieżący | EBI | 48/2014
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż dnia 30 maja 2014 miała miejsce premiera gry "Frederic 2: Evil Strikes Back" na platformie Google Play.

Gra dostępna jest w cenie 3.99 USD.

Ekspansja Spółki na platformy cyfrowej dystrybucji jest elementem realizacji strategii przedstawionej w Dokumencie Informacyjnym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Krzysztof Rogaliński - Prezes Zarządu
  • Zbigniew Dębicki - Wiceprezes Zarządu