Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. wraz z projektami uchwał APANET S.A. (PLAPANT00017)

03-06-2014 15:35:18 | Bieżący | ESPI | 2/2014
oRB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. wraz z projektami uchwał

PAP
Data: 2014-06-03

Firma: APANET SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
 • APANET_-_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • APANET_-_projekty_uchwal_ZWZ.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • APANET_-_struktura_kapitalu_zakladowego.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • APANET_-_wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcji_do_glosowania.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 2 / 2014
  Data sporządzenia: 2014-06-03
  Skrócona nazwa emitenta
  APANET S.A.
  Temat
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. wraz z projektami uchwał
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Zarząd spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2014 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Paweł Gandża, Plac Powstańców Śląskich 1 lok. 30, 50-046 Wrocław.
  Załączniki
  Plik Opis
  APANET_-_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
  APANET_-_projekty_uchwal_ZWZ.pdf
  APANET_-_struktura_kapitalu_zakladowego.pdf
  APANET_-_wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcji_do_glosowania.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APANET SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APANET S.A.
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  50-073 Wrocław
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Św. Antoniego 2/4
  _ulica_ _numer_
  +48 _71_ 783 29 30 +48 _71_ 783 29 31
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  8971780588
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2014-06-03 Piotr Leszczyński Prezes Zarządu
  2014-06-03 Andrzej Lis Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta APANET SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APANET S.A.
  Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. wraz z projektami uchwał
  Sektor
  Kod 50-073
  Miasto Wrocław
  Ulica Św. Antoniego
  Nr 2/4
  Tel. +48 (71) 783 29 30
  Fax +48 (71) 783 29 31
  e-mail
  NIP 8971780588
  REGON
  Data sporzadzenia 2014-06-03
  Rok biezacy 2014
  Numer 2
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.