Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GREMPCO S.A. w dniu 25.06.2014 r. Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

27-06-2014 23:43:23 | Bieżący | EBI | 8/2014

Zarząd Spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2014 r.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

ZWZ GREMPCO SA 25-06-2014