Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał ZWZA Spółki podjętych w dniu 30 czerwca 2014 roku. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

01-07-2014 15:58:54 | Bieżący | EBI | 56/2014
Zarząd Forever Entertainment S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętych w dniu 30 czerwca 2014 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" .

  • Krzysztof Rogaliński - Prezes Zarządu
  • Zbigniew Dębicki - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

ZWZA FOREVER ENTERTAINMENT SA-30.06.2014 protokół