Raporty Spółek ESPI/EBI

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania PDA serii D na rynku NewConnect APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

09-07-2014 11:33:40 | Bieżący | EBI | 17/2014
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) niniejszym informuje, iż w dniu 8 lipca 2014 roku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania 180.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Proponowanym dniem pierwszego notowania praw do akcji serii D jest 17 lipca 2014 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Piotr Leszczyński - Prezes Zarządu
  • Andrzej Lis - Wiceprezes Zarządu