Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

01-08-2014 14:18:31 | Bieżący | EBI | 20/2014
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 31 lipca 2014 r. wpłynęła do siedziby Spółki obustronnie podpisana umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy zawarta z Blue Oak Advisory sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Zawarcie niniejszej umowy podyktowane jest zamiarem wprowadzenia akcji serii A, B i C Emitenta do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?

  • Piotr Leszczyński - Prezes Zarządu
  • Andrzej Lis - Wiceprezes Zarządu