Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu okresowy za II kwartał 2014 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

20-08-2014 17:13:39 | Kwartalny | EBI | 22/2014
Zarząd Yellow Hat S.A. przekazuje korektę raportu okresowego za II kwartał 2014 roku.
Raport kwartalny opublikowany w dniu 14 sierpnia 2014 roku raportem kwartalnym nr 19/2014 zawiera błąd pisarski na stronie 8 oraz 9 w opisie kolumny skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W opublikowanym raporcie kolumna była opisana " Za okres od 01.04.2013 do 30.06.2013" a powinna być " Za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014"
Treść raportu okresowego za II kwartał 2014 roku po poprawieniu błędu znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Sławomir Szymański - Prezes Zarządu
  • Łukasz Mroczek - Członek Zarządu


Załączniki:

YEL - raport kwartalny 2014Q2 - korekta