Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja zmian w Statucie Spółki APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

12-09-2014 15:13:47 | Bieżący | EBI | 23/2014
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w 11 września 2014 r. zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w związku z czym nastąpiła rejestracja zmian w § 6 ust. 1 treści Statutu Spółki.

Tym samym Zarząd APANET S.A. przedstawia jednolity tekst Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Piotr Leszczyński - Prezes Zarządu
  • Andrzej Lis - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

APA - statut 20140911