Raporty Spółek ESPI/EBI

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Planu Połączenia. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

01-10-2014 18:00:31 | Bieżący | EBI | 67/2014
Zarząd Forever Entertainment informuje, iż zgodnie z aktualnym harmonogramem połączenia spółek Forever Entertainment S.A. i Madman Theory Games S.A., przekazuje w załączeniu Opinię Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Planu Połączenia.

Następnym etapem będzie zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki, o czym Zarząd poinformuje w osobnym komunikacie.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Krzysztof Rogaliński - Prezes Zarządu
  • Zbigniew Dębicki - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Opinia Biegłego PP