Raporty Spółek ESPI/EBI

Zaktualizowany harmonogram połączenia Spółek Forever Entertainment S.A. i Madman Theory Games S.A. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

17-10-2014 18:14:45 | Bieżący | EBI | 71/2014
Z związku ze zwołaniem NWZA na 20.11.2014, zaktualizowany harmonogram połączenia Spółek Forever Entertainment S.A. i Madman Theory Games S.A. przewiduje:
1. Przygotowanie i ogłoszenie Planu Połączenia - do 22 sierpnia 2014 roku ? zrealizowane.
2. Wybór biegłego oraz badanie Planu Połączenia przez biegłego - do 6 października 2014 roku - zrealizowane
3. Zwołanie Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy łączących się spółek i podjęcie uchwał o połączeniu -20 listopada 2014 roku
4. Zarejestrowanie połączenia - do 31 grudnia 2014 roku

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Krzysztof Rogaliński - Prezes Zarządu
  • Zbigniew Dębicki - Wiceprezes Zarządu